آذر ۲۷, ۱۳۹۶

حمایت از ما

اطلاعات حساب کمکهای مردمی:

شماره حساب ۱۶۶-۶۰۶۰۶۲۰-۷۵۸-۱۸۱۳ بانک انصار بنام قرارگاه جهادی حضرت صاحب الزمان(عج)
شماره کارت ۸۴۵۹-۹۸۱۷-۸۱۱۰-۶۲۷۳ بانک انصار بنام قرارگاه جهادی حضرت صاحب الزمان(عج)
درگاه پرداخت موبایلی: #۱۰۹۷*۹۷*۷۸۸*