آذر ۲۷, ۱۳۹۶

حمایت از ما

برای حمایت آنلاین فرم زیر را تکمیل نمایید تا به درگاه پرداخت متصل شوید:

تومان

 

اطلاعات حساب کمکهای مردمی:

 

شماره حساب ۱۶۶-۶۰۶۰۶۲۰-۷۵۸-۱۸۱۳ بانک انصار بنام قرارگاه جهادی حضرت صاحب الزمان(عج)

شماره کارت ۸۴۵۹-۹۸۱۷-۸۱۱۰-۶۲۷۳ بانک انصار بنام قرارگاه جهادی حضرت صاحب الزمان(عج)

درگاه پرداخت موبایلی: #۱۰۹۷*۹۷*۷۸۸*